• Feb 23, 2024 at 5:41 PM
  • 0966 399 774
  • Thông Báo - Announcement

    Danh mục thông báo bao gồm các thông tin thông báo từ ban quản trị viên đến các thành viên trong diễn đàn.
    Thành viên trên diễn đàn NÓI TIẾNG VIỆT có quyền khởi xướng các hoạt động cộng đồng và kêu gọi sự tham gia của các thành viên khác nếu thỏa mãn các điều kiện như sau: 1. Không mời chào, lôi kéo sang website khác: Không mời chào, lôi kéo các thành viên diễn đàn NÓI TIẾNG VIỆT cũng như độc giả của trang web speakvietnamese.vn sang một website khác với speakvietnamese.vn 2. Không mời chào...

    Danh Mục