• Feb 23, 2024 at 3:58 PM
 • 0966 399 774
 • Một số bài tập viết

  Hiền Chi

  Online & offline options for learning Vietnamese
  Staff member
  Quản Trị Viên
  Messages
  40
  Reaction score
  0
  1. Viết về lớp học của mình.
  2. Viết về việc học tiếng Việt của mình.
  3. Viết về gia đình của mình.
  4. Viết về đất nước của mình.
  5. Viết giới thiệu về gia đình mình.
  6. Viết về thời gian làm việc của mình.
  7. Viết về thời gian ở Việt Nam của mình.
  8. Viết giới thiệu về đất nước của mình.
  9. Viết giới thiệu về ngôi nhà của mình.
  10. Viết giới thiệu về một cửa hàng mà mình ưa thích.
  67566AB3-A215-4C0C-A6BE-A192469F5D52.png


  11. Viết giới thiệu về một người bạn của mình.
  12. Viết giới thiệu về một cảnh đẹp của đất nước mình.
  13. Viết giới thiệu về một thư viện.
  14. Viết giới thiệu về một người thân nhất của mình.
  15. Viết giới thiệu về một trường Đại học.
  16. Viết giới thiệu về y tế của nước mình.
  17. Viết một bức thư cho bạn.
  18. Viết về làng quê ở Việt Nam.
  19. Viết về làng quê ở nước bạn.
  20. Viết về ngày nghỉ cuối tuần của bạn.
   

  Danh Mục